HVEM ER VI?

Vi er to autoriserte fotterapeuter som begge er utdannet ved Norsk Fotterapeutskole i Kristiansand!


Inger Marie Finne - Ferdig utdannet Fotterapeut 2008


Selina Hocking - Ferdig utdannet Fotterapeut 2018

Vi er to fotterapeuter som har et godt samhold, som vi igjen tror smitter over på våre kunder. Vi ønsker at alle skal føle seg velkommen til oss og få den beste behandlingen i hyggelige omgivelser.

Kristiansand Fotterapisenter ble startet 1.mars 1994.

Som fotterapeut ved Kristiansand Fotterapisenter ønsker vi alltid å utføre best mulig fotbehandling. Med dette som bakgrunn, så holder vi oss faglig oppdatert til enhver tid i form av kursing og oppsøkende informasjonshenting av det som til enhver tid foregår innen vårt fag på markedet.

Vi er alle medlemmer av vår fagorganisasjon som er
NORSKE FOTTERAPEUTERS FORBUND,
som igjen er medlem av Delta.

Vårt fagforbund legger forholdene til rette for at vi som medlemmer til enhver tid kan oppdatere oss faglig.

Mer om NFF – Norske Fotterapeuters forbund – kan du lese på siden merket NFF