IFID Interessegruppe for fotterapeuter med diabeteskompetanse og som gir faglig oppdatering innen diabetes.

IFID ble startet i 1994. Noen NFF-medlemmer med spesiell interesse for diabetes og den diabetiske fot, tok initiativet til dannelsen av denne interessegruppen. Diabetesforbundet hilste denne interessegruppen velkommen og samarbeidet er tett.

  • Som medlem av IFID gir det medlemmene rett til å stå på IFID-listen som benyttes av diabetesforbundet og NFF med anbefaling av fotbehandling til diabetikere. Annet helsepersonell blir anbefalt å gjøre seg bruk av denne listen.
  • IFID-medlemskap kvalitetssikrer fotterapeutene på listen med hensyn til oppdaterte kunnskaper innen diabetes.
  • IFID har en årlig samling med faglig fordypning over to dager. IFID-medlemmene må delta på minst ett IFID-møte i løpet av en tre-års-periode.

FORMÅL:

  • Videreutvikle fotterapeutens kunnskap og kompetanse om diabetes og den diabetiske fot.
  • Formidle kurs og informasjon
  • Utveksle erfaringer
  • Informere aktuelle målgrupper