NORSKE FOTTERAPEUTERS FORBUND

NFF er yrkesorganisasjonen for autoriserte fotterapeuter i Norge. Den ivaretar medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesse. Medlemmene er statsautoriserte fotterapeuter og underlagt helsepersonelloven.

NFF jobber med:

  • Å styrke fotterapeututdannelsen
  • Å heve fotterapeutenes kompetansenivå
  • Å øke statusen og bedre kjennskapen til tittelen ”autorisert fotterapeut”
  • At fotterapeutene skal ha en mer fremtredende posisjon i norsk helsevesen

NFF sin visjon er at fotterapeuten skal være en naturlig del av den offentlige og private helsetjenesten.

NFFs kampsaker i dag er:

  • Å styrke fotterapeututdannelsen
  • Å heve fotterapeutens kompetansenivå
  • Å øke statusen og bedre kjennskapen til tittelen ”autorisert fotterapeut” hos myndigheter og brukere.
  • At fotterapeuten skal få en mer framtredende posisjon i det norske helsevesen

Vårt forbundsmerke er din kvalitetssikring. Gjennom vårt medlemskap i NFF er vi pålagt å oppdatere oss faglig.

Det finnes ca.800 organiserte fotterapeuter gjennom Norske Fotterapeuters Forbund. Autorisasjonsmerket garanterer for at kundene blir behandlet av en fagperson.

Vi ved Kristiansand Fotterapisenter er alle medlem av NFF. Gjennom vårt fagforbund får vi stadig god tilgang til faglig oppdatering.

Med lang erfaring, god faglig oppdatering og samarbeid med annet helsepersonell, kan vi gå god for at kundene får god faglig oppfølging i vår klinikk.