FOTTERAPEUTEN VET HVOR SKOEN TRYKKER!

Torner og hard hud oppstår ved for mye trykk og friksjon mot foten. Ved nedsatt følelse kan dette lett føre til trykksår. Fotterapeuten kan sette i gang forebyggende tiltak og også gi god avlastning for trykksår slik at disse får gro under gode forhold.

Ved hjelp av avlastningsterapi reduserer vi belastningen på problemområdet.

Det finnes mange avlastningsmaterialer med ulike egenskaper. Noen kan klippes til og tilpasses og så limes mot trykkområdet på foten. I andre tilfeller limer vi avlastningen på et annet avlastningsmateriale som vi legger i skoen. Mange avlastninger må slipes, og noen må varmes og deretter formes på foten. Bruksområdet for avlastningen er avhengig av bl.a. fleksibilitet, absorbsjonsevne og hvor holdbare de er. Avlastninger som limes direkte på huden varer ikke så lenge, men er bra i en akuttfase.

Bruksområdet for det materialet vi velger å avlaste med retter seg etter de hensyn vi må ta, og etter kortsiktige og langsiktige mål for fotbehandlingen, med andre ord etter et helhetsbilde av brukeren.

Ullfilt og silicon er 2 gode avlastningsmaterialer:


Ullfilt er ypperlig til avlastning av sår, vorter, gnagsår, torner m.mer.


Silicon kan formes individuelt og avlaste tær som har problemer med torner og deformiteter.

Silikonavlastning for amputert storetå.

Avlastninger lindrer plager og forebygger videre komplikasajoner.

Avlastningsterapi er et eget fagområde for fotterapeuter. Avlastning, ofte i kombinasjon med skojustering, er et godt virkemiddel for å redusere fotplager.

Hard hud (kalossiteter) er et klart kjennetegn på at trykket er for stort på det området som den harde huden (kollositeten) sitter.

Fotterapeuten er godt trenet i å finne årsaken til dette. Slike trykkpunkter kan komme fra skoen, vekta på foten eller belastningsfeil på grunn av feilstilling eller også en kombinasjon av disse faktorene. Dersom den harde huden (kallositeten) bare fjernes uten å behandle årsaken og avlaste, så vil problemet stadig være et tilbakevendende fenomen.

Trykkrelaterte problemer skriver seg for det meste fra skoen. Skoen er viktig for oppbyggingen og funksjonen i foten. Ca. 80 % av de behandlingene som fotterapeutene utfører skriver seg fra skorelaterte problemer.

Fotterapeutene fyller en viktig plass i det forebyggende helsearbeidet, både når det gjelder behandling og informasjon.

FORMÅLET MED AVLASTNING:

Formålet med avlastning er bl.a. å redusere smerter, optimalisere gangfunksjonen og normalisere aksene. Det gjør vi ved å fordele trykket over et større område og således redusere trykket på det utsatte området,

Trykk er tyngde pr. flateende, eller belastning fordelt på et visst areal. Ved hjelp av ulike avlastningstyper kan vi flytte trykket fra et utsatt område eller fordele trykket for å redusere påkjenningen.

I tillegg kan vi endre gangavviklingen og hindre feilbelastning og eventuell sårutvikling.

Før vi velger avlastningstype, setter vi opp kortsiktige og langsiktige mål og henter inn opplysninger som gir grunnlag for valget. Før vi lager avlastning til foten for å eliminere trykk, må vi vurdere avlastningsbehovet og bruksområdet for skoen og avlastningen.  Dessuten må skoen være av en slik art at den oppfyller de kravene som vi setter for en god sko. Dersom avlastningen skal lages for bruk i skoen, så er det naturlig at det legges avlastning i de skoene som brukes mest